LP/2019/807 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 14831-P/2019
Podnet: revízia finančných limitov na úrovni sekundárneho práva EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na účinnosť delegovaných nariadení Európskej komisie upravujúcich nové finančné limity od 1. 1. 2020 je potrebné na národnej úrovni zabezpečiť účinnosť vyhlášky od rovnakého dátumu.
Posledná zmena: 09.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/807
Dátum začiatku MPK: 08.11.2019
Dátum konca MPK: 15.11.2019
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: