LP/2019/803 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákono
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Dopravné prostriedky
Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-330/2019
Podnet: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/803
Dátum začiatku MPK: 07.11.2019
Dátum konca MPK: 27.11.2019
Novelizované predpisy: 9/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)