LP/2019/802 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pčolinského, Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Adriany Pčolinskej a Petra Štarchoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (tlač 1636)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/018333/2019-636
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/802
Dátum začiatku MPK: 06.11.2019
Dátum konca MPK: 14.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)