LP/2019/801 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre V + S Welding, s.r.o., so sídlom Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov, IČO: 36 677 892, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Tarnov, okres Bardejov, v Prešovskom kraji

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03048/2019-4220-61366
Podnet: Iniciatívny.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/801
Dátum začiatku MPK: 06.11.2019
Dátum konca MPK: 19.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)