LP/2019/80 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov.
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 8377/2019-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/80
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019
Novelizované predpisy: 592/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)