LP/2019/799 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/8235
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátený postup/5 pracovných dní (Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351 /2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky)
Posledná zmena: 13.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/799
Dátum začiatku MPK: 05.11.2019
Dátum konca MPK: 11.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 13.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)