LP/2019/798 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SELP-OdL-307-7/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/798
Dátum začiatku MPK: 06.11.2019
Dátum konca MPK: 26.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: