LP/2019/792 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a Európskej rady (čl. 50) v dňoch 17.-18. októbra 2019 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 041728/2019-OVZI-159
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 497/2019 zo dňa 09.10.2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/792
Dátum ukončenia procesu: 14.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)