LP/2019/791 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
o justičných čakateľoch