LP/2019/790 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 43198/2019-110
Podnet: § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č..../2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/790
Dátum začiatku MPK: 05.11.2019
Dátum konca MPK: 25.11.2019
Novelizované predpisy: 132/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)