LP/2019/784 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 7539-24762/2019/OŠS
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie legislatívneho procesu tak, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
Posledná zmena: 02.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/784
Dátum začiatku MPK: 29.10.2019
Dátum konca MPK: 07.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 02.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 02.01.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)