LP/2019/769 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ......... 2019 č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SELP-OdL-422-4/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/769
Dátum začiatku MPK: 25.10.2019
Dátum konca MPK: 15.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: