LP/2019/764 Legislatívny zámer Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

Hromadné pripomienky


Pridať
LEGISLATÍVNY ZÁMER
Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu