LP/2019/758 Návrh na zmenu súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-24-17/2019-OMPV
Podnet: čl. 86 písm. m) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: časová tieseň
Posledná zmena: 31.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/758
Dátum začiatku MPK: 24.10.2019
Dátum konca MPK: 30.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)