LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná infomácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-26/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: valorizácia jednotlivých dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia priznaných a vyplácaných do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa má realizovať od 1. júla príslušného kalendárneho roka; vzhľadom na to sa berie do úvahy dĺžka legislatívneho procesu a potreba nadobudnutia účinnosti predkladaného návrhu zákona pred 30. júnom 2019
Posledná zmena: 13.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/75
Dátum začiatku MPK: 30.01.2019
Dátum konca MPK: 12.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)