LP/2019/748 Návrh na zrušenie a posun termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 27804/2019/OVPA/76193- M
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/748
Dátum začiatku MPK: 21.10.2019
Dátum konca MPK: 04.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)