LP/2019/746 Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 - návrh zákona o posudzovaní vplyvov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5413/2019-1.7
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/746
Dátum začiatku MPK: 21.10.2019
Dátum konca MPK: 04.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)