LP/2019/743 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia MPSVR SR o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19206/2019-M_OPVA
Podnet: Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/743
Dátum začiatku MPK: 18.10.2019
Dátum konca MPK: 08.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2019
Ukončenie štádia: 12.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)