LP/2019/741 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádob
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: UNMS/03758/2019-300
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/741
Dátum začiatku MPK: 18.10.2019
Dátum konca MPK: 08.11.2019
Novelizované predpisy: 188/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: