LP/2019/733 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Visma Labs s.r.o., IČO: 51 922 100, na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 08147/2019-4220-59101
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/733
Dátum začiatku MPK: 18.10.2019
Dátum konca MPK: 31.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.11.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)