LP/2019/722 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 25483/2019/IDP/79875-M
Podnet: § 20c ods. 5 a § 20d ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.
§ 36 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 146/2019 Z. z. a § 41 ods. 2 písm. n) až q) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/722
Dátum začiatku MPK: 16.10.2019
Dátum konca MPK: 06.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2019
Ukončenie štádia: