LP/2019/715 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 27971/2019/SEKPS/81372-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/715
Dátum začiatku MPK: 15.10.2019
Dátum konca MPK: 05.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.11.2019
Ukončenie štádia: 17.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)