LP/2019/710 Informácia o stave pohotovostných zásob

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SŠHR-2019/00792-002-PRED
Podnet: Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. a uznesenia vlády SR č. 51 z 25.01.201
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/710

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)