LP/2019/708 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z
Legislatívna oblasť: Obyvateľstvo a občianstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Pracovné právo
Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5293/2019/oLVPA - 20
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/708
Dátum začiatku MPK: 15.10.2019
Dátum konca MPK: 05.11.2019
Novelizované predpisy: 177/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 17.12.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)