LP/2019/701 Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/007473
Podnet: Úloha B.68. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchleného predloženia na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 30.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/701
Dátum začiatku MPK: 07.10.2019
Dátum konca MPK: 14.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)