LP/2019/699 Zákon Zákon o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o údajoch
Legislatívna oblasť: Správne právo
Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5175/2019/oLVPA - 002
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/699
Dátum začiatku MPK: 04.10.2019
Dátum konca MPK: 24.10.2019
Novelizované predpisy: 305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 04.10.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)