LP/2019/698 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-191-140
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/698
Dátum začiatku MPK: 07.10.2019
Dátum konca MPK: 25.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: