LP/2019/696 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/014620/2019-636
Podnet: § 86 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predložením návrhu na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote sa zabezpečí potreba prijatia vyhlášky tak, aby bol včas vytvorený rámec požiadaviek kladených na prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti s povinným odborným posudzovaním zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier.
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/696
Dátum začiatku MPK: 03.10.2019
Dátum konca MPK: 11.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)