LP/2019/695 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov