LP/2019/694 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 48672/2019-130
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/694
Dátum začiatku MPK: 08.10.2019
Dátum konca MPK: 28.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)