LP/2019/693 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z......... 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S13545-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/693
Dátum začiatku MPK: 01.10.2019
Dátum konca MPK: 22.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)