LP/2019/689 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 25751/2019/SCDPK/77472-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/689
Dátum začiatku MPK: 16.10.2019
Dátum konca MPK: 06.11.2019
Novelizované predpisy: 475/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: