LP/2019/685 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1622)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18887/2019-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/685
Dátum začiatku MPK: 01.10.2019
Dátum konca MPK: 09.10.2019
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

323/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)