LP/2019/682 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady v dňoch 17.-18. októbra 2019 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 041728/2019-OVZI-147
Podnet: uznesenie vlády SR č. 518/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/682
Dátum ukončenia procesu: 13.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)