LP/2019/676 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 40789/2019/13
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavého záujmu na prijatí a účinnosti vyhlášky v čo najkratšom čase, zabezpečenia kontinuálneho financovania pokračujúcich a na seba nadväzujúcich aktivít a možnosti uskutočniť aktivity zamerané na presadzovanie a podporu ľudských práv od začiatku roka 2020 a pre zabezpečenie poskytnutia dotácie na rok 2020 už podľa nových pravidiel, sa návrh vyhlášky predkladá do skráteného pripomienkového konania.
Posledná zmena: 05.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/676
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 07.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: