LP/2019/671 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podmienky prevádzky kontaktného miesta
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10900-0041/2019
Podnet: § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/671
Dátum začiatku MPK: 26.09.2019
Dátum konca MPK: 16.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: