LP/2019/67 Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MK-218/2019-230/1377
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/67
Dátum začiatku MPK: 04.07.2019
Dátum konca MPK: 25.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019