LP/2019/67 Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/11847
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/67
Dátum začiatku MPK: 04.07.2019
Dátum konca MPK: 25.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)