LP/2019/665 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELIEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 18836/2019-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/665
Dátum začiatku MPK: 03.10.2019
Dátum konca MPK: 11.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 29.10.2019
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

98/1987 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)