LP/2019/662 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014989/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorske
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/014989/2019-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 167/2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/662
Dátum začiatku MPK: 20.09.2019
Dátum konca MPK: 10.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 10.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: