LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 051302/2019-OIĽZ-19
Podnet: uznesenie vlády SR č. 351 z 22. augusta 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/659
Dátum začiatku MPK: 19.09.2019
Dátum konca MPK: 02.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)