LP/2019/658 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 10900-0040/2019
Podnet: § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/658
Dátum začiatku MPK: 19.09.2019
Dátum konca MPK: 09.10.2019
Dôvod zrušenia MPK: Nahratie nesprávneho vlastného neštruktúrovaného materiálu a sprievodných dokumentov.

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: