LP/2019/657 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 300-0047/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/657
Dátum začiatku MPK: 19.09.2019
Dátum konca MPK: 09.10.2019
Dôvod zrušenia MPK: Materiál neobsahuje všeobecnú ani osobitnú časť dôvodovej správy.
Novelizované predpisy: 112/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: