LP/2019/655 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 3461/2020-410; čpt. 138
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/655
Dátum začiatku MPK: 13.09.2019
Dátum konca MPK: 03.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)