LP/2019/654 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti