LP/2019/652 Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 140/2019-6.4
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 528/2017
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Matečná, Gabriela
Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predložiť nominačný projekt na predbežnú kontrolu Centru svetového dedičstva v termíne do 30. septembra 2019 (ods. 168 Operačných smerníc pre implementáciu Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva).
Posledná zmena: 14.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/652
Dátum začiatku MPK: 12.09.2019
Dátum konca MPK: 18.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)