LP/2019/648 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau s. r. o., IČO: 47 258 152, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 15773/2019-4220-51175
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/648
Dátum začiatku MPK: 10.09.2019
Dátum konca MPK: 23.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)