LP/2019/646 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Muehlbauer Automation s.r.o., IČO: 51 952 491, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Nitra, okres Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 08422/2019-4220-51150
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/646
Dátum začiatku MPK: 10.09.2019
Dátum konca MPK: 23.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)