LP/2019/645 Informácia o priebehu a výsledkoch 41. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme 22. - 29. júna 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8926/2019-060
Podnet: Bod D.2. uznesenia vlády SR č. 282 z 12. júna 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/645
Dátum začiatku MPK: 10.09.2019
Dátum konca MPK: 23.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)