LP/2019/644 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o programe pracovnej dovolenky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2019/000765
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/644
Dátum začiatku MPK: 09.09.2019
Dátum konca MPK: 27.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.09.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: