LP/2019/639 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia komplexu budov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Mierovej ulici v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 15352/2019-2030-44713
Podnet: Úloha C.14 uznesenia vlády SR č. 453/2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/639
Dátum začiatku MPK: 05.09.2019
Dátum konca MPK: 18.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)